MENU

Kaivamisen rinnalle kierrätys

Kaikki talteen ja kiertoon

 

Metalleja voidaan kierrättää käytännössä lähes loputtomasti, mutta kierrätyksen avulla voidaan kattaa vain osin metallisten raaka-aineiden saantia. Metallien kysyntä nimittäin kasvaa jatkuvasti ja elinikä olemassa olevissa, kierrätykseen soveltuvissa tuotteissa ja rakenteissa on verraten pitkä. Juomatölkin alumiini kiertää nopeasti johtuen tuotteen käyttötavasta. Avattua tölkkiä kun ei voi käyttää mihinkään. Teräspalkki sen sijaan on tyypillisesti käytössä (ja pois kierrosta) vähintään kymmeniä vuosia.

Erityisesti korkean teknologian tarvitsemien harvinaisempien metallien kysyntä kasvaa rajusti, mutta niiden kierrättäminen ei ole aivan yksinkertaista. Ongelmana voi olla esimerkiksi elektroniikassa tyypilliset, erittäin pienet kerrospaksuudet tai vaikeudet erottaa metallista epäpuhtaudet.

Rikastusprosesseja kehitetään jatkuvasti hyödyntämään malmista kaikki mahdolliset saatavilla olevat ainesosat. Samoja innovaatioita voidaan soveltaa myös aiemmin syntyneisiin rikastusjätteisiin ja teollisten prosessien kuona-aineisiin.

Metalleja korvaavia materiaaleja on vaikea kehittää esimerkiksi silloin, kun tarvitaan sähkönjohtavuutta.