MENU

Kehitämme uusia energiaratkaisuja

Vaikka pakkanen paukkuu, on rakennukset pidettävä lämpöisinä.
Vähäpäästöiselle lämmöntuotannolle on kysyntää kun ilmastonmuutoksen hillintään etsitään keinoja. Lämpöenergian tuotanto on nimittäin yksi suurista hiilidioksidilähteistä Suomessa.

Suuren kiinnostuksen kohteena ovat myös erilaiset lämmön varastointiratkaisut. Miten säilötään kesäkaudella syntyvä valtava lämpöenergia ja eri puolilla syntyvä hukkalämpö kylmän kauden tarpeisiin?