MENU

Haemme virkistystä luontoarvoista

Luonnon visuaaliset ja biologiset arvot ovat alueen geologian heijastumia. Kallioperä ja maa-ainekset näkyvät maan pinnanmuotoina ja vesistökuvioina, maalajit ja maan mineraalit säätelevät kasvillisuutta, maankohoaminen muokkaa saaristoja ja ohjailee vesien virtauksia, pohjavesi pulpahtelee lähteinä pintaan…

Sen lisäksi, että geologia on kaikkialla ja arvokkaita geologisia muodostumia on paikannettu runsaasti, on maassamme aivan ainutlaatuisiksi katsottuja kohteita, joista on
tullut myös merkittäviä matkailukohteita.