MENU

Suo siellä, vetelä täällä

Pohja voi yllättää – myös positiivisesti

 

Rakentamiseen kaavoitetun alueen sisällä on maankamarassa eroja, joiden huomioon ottaminen voi tuottaa merkittäviä säästöjä ja avata uusia mahdollisuuksia.

Tutkimatta ei voi olla varma

  • Onko maaperän kerrostumissa piilossa yllätyksiä.
  • Minkälainen on alueen uusiutuvan geoenergian potentiaali. Maapeitteen paksuus, kallion kivilaji ja kalliopohjaveden ominaisuudet vaikuttavat maasta saatavan lämpöenergian määrään.
  • Onko maankamaran luonnollinen taustapitoisuus* uhka alueen asukkaille tai aluetta rakentaville yrityksille (maa-aineksen puhdistus- / korvaamistarve).
  • Pitääkö happamat sulfidisavikot ottaa huomioon.
  • Synnyttääkö rakentaminen pohjavesiin kohdistuvia riskejä.

 

*Maa- ja kallioperässä voi luonnostaan olla haitta-aineita (esim. arseeni  ja metallit) yli puhdistusta edellyttävän raja-arvon.