MENU

Minustako geologi?

Geologeja ja geofyysikoita leivotaan Helsingin ja Oulun yliopistossa. Turussa (Turun yliopisto ja Åbo Akademi) valmistuu geologeja. Opinnoissa voi erikoistua monella tavalla ja osaamisen kartuttaminen jatkuu työelämässä, kun eteen tulee aivan uusia haasteita.

Toimenkuvia joka lähtöön

Geotieteiden opinnot voivat johtaa monenlaisiin töihin yritysmaailman, tutkimuslaitosten sekä kuntien ja valtion asiantuntijatehtävissä. Ennen pitkää myös tehtäviä Marsissa…?

Maapallon kokoinen työmaa

Geologia on hyvin kansainvälinen ala. Vaikka geologia maapallon eri osissa vaihtelee, on niissä kuitenkin paljon perustaltaan yhteistä. Suomalaiset geologit työskentelevät kaikkialla maailmassa, Arktikselta Etelämanteereelle, aavikoilta sademetsiin.

Tekniikka apuna

Digitaalisuus on luonnollisesti keskeisessä roolissa alalla, jossa käsitellään ja yhdistellään monenlaista paikkaan sidottua mittaustietoa, analyysejä ja kuvamateriaalia. Tulosten 3D-mallintaminen ja visualisointi on yhä näkyvämmin osa työtä ja siitä raportointia.