MENU

Rakennamme kaupunkeja ja väyliä

Kaupungistuminen jatkuu ja rakentaminen keskittyy suurimpiin taajamiin ja niiden läheisyyteen. Varsinkin suurissa kaupungeissa rakentamiseen tarjolla oleva maa on laadultaan aiempaa heikompaa ja rakentamiskustannukset kasvavat.

Maa- ja kallioperän rakenteelliset ja kemialliset ominaisuudet vaihtelevat. Maankamaraan liittyviä rakentamisen riskejä voidaan kuitenkin ennakoida tutkimuksen avulla ja jo olemassa olevaa tietoa hyödyntäen. 

Taajamarakentamiseen tarvitaan valtavat määrät kiviaineksia ja kiviperäisiä rakennusmateriaaleja. Nykyisen kaltaisen taloudellisen kasvun jatkuessa erilaisten raaka-aineiden maailmanlaajuinen kulutus kaksinkertaistuu seuraavan 40 vuoden aikana. Tästä yli puolet on hiekkaa, soraa ja kiveä.