MENU

Luonnollista lämpöä

Geoenergialla viileämpi ilmasto

 

Maankamaramme ja vesistömme tarjoavat vähäpäästöistä lämpöä, kunhan vain lämmön kierrättämiseen rakennuksiin tarvittava sähkö tuotetaan mahdollisimman päästöttömästi. Esimerkiksi aurinko-, tuuli- tai ydinvoimalla.

Geoenergialla eli arkisemmin maalämmöllä tuotetaan lämpöpumpuilla lämmitys- ja viilennysenergiaa ympäri vuoden. Geoenergia lämmittää niin suomalaisia koteja kuin suuria logistiikkakeskuksia ja viilentää konesaleja.

Tulevaisuudessa geoenergiasta saattaa tulla kannattava ratkaisu etenkin aluelämmön tuotantoon. Geoenergian voi valjastaa aluelämmöksi kokonaisille kortteleille tai kaupunginosille paikallisjakeluverkon kautta. Jotta lämpöä riittäisi laajempien alueiden ja suurempien kiinteistömassojen tarpeisiin, on myös mentävä syvemmälle. 1-2 km syvyyteen asti voidaan hyödyntää olemassa olevaa ja koeteltua kairaustekniikkaa.