MENU

Tarvitsemme vettä ja ruokaa

Missä on vettä, siellä on elämää. Elämän synty tuli mahdolliseksi kun maapallolle muodostui vettä. Meille ihmisnisäkkäille makean veden saanti on jokapäiväinen välttämättömyys.

Vettä tarvitsee myös kasvillisuus, joka on kaiken maalla tuotetun ruokamme perusta. Veden lisäksi kasvit tarvitsevat ravinnokseen erilaisia alkuaineita ja mineraaleja – aivan kuten me ihmisetkin.

Elämä kuivalla maalla perustuu pääosin maaperän ensimmäiseen metriin ja sen hyvinvointiin.