MENU

Lämmön varastointi

Kesän helteet talvella käyttöön

 

Teollisuuden prosesseissa ja kiinteistöissä syntyvää hukkalämpöä ei kannata päästää karkuun. Sitä voidaan geoenergiaratkaisuissa ottaa talteen auringon säteilyenergian ohella ja hyödyntää kiinteistöjen lämmityksessä, lämpimän käyttöveden tuotossa tai lisäenergian lähteenä.

Lämpövarastona voi olla porareikäkenttä, pohjavesimuodostuma tai vaikkapa vesitäytteinen maanalainen tila, kuten tunnelit ja louhokset.

Kalliotiloihin ollaankin perustamassa suuria mm. auringon lämmittämän veden varastoja, joista voidaan myöhemmin pumpata lämpöä tarpeen vaatiessa.

Rakennettaessa taloja pehmeikköalueille, joissa tarvitaan paalutuksia, pienellä lisäkustannuksella voidaan samaa vauhtia tehdä aurinkoenergian kausivarastoja.