MENU

Pohjavesi

Makea puhdas vesi ei ole itsestäänselvyys. Onneksi jääkausi järjesti meille harjujen ja muiden reunamuodostumien muodossa vesivarastot vailla vertaa. Niiden hiekka- ja soramaat keräävät tehokkaasti sadeveden talteen. Myös kallion raot ovat paikoin vettä täynnä.
Jos laadukasta pintavettä (järvet, joet) ei ole saatavilla, kääntyvät katseet pohjaveteen. 

Suomessa on 6 350 pohjavesialuetta, joilla muodostuu 5,4 miljoonaa kuutiota pohjavettä vuorokaudessa. Ainoastaan noin 10 % muodostuvasta pohjavedestä on käytössä. Vesilaitoksia Suomessa on noin 1 600. Julkisten vesilaitosten jakamasta vedestä noin 60 % on pohjavettä ja loput pintavettä.

 

 

 

 

 

 

Kiikunlähde, Hollola
(Kuva: J-P Palmu)